Helena von Alfthan

Kort om mig:

Jag är en erfaren journalist som är van att arbeta mångmedialt. Jag har också jobbat som grafiker och är bra på sociala medier. Till min utbildning är jag journalist, bildjournalist och fastighetsmäklare.

Arbetserfarenhet:

Yle Östnyland, reporter och programvärd, 29.1.2019–
Yle Huvudstadsregionen, reporter och programvärd, 2.9.2013–26.1.2018
Alfta Lkv, fastighetsmäklare, 1.1.2006–31.8.2013

Utbildning:

Magister i samhällsvetenskaper, Tammerfors Universitet, 6.6. 2007
Elektronisen kuvajournalismin maisteriohjelma

Politices kandidat, Svenska social- och kommunalhögskolan vid HU, 18.12. 2006
Huvudämne journalistik, biämnen konsthistoria och italienska

Student, Gymnasiet Svenska Normallyceum, 3.6. 1995
Specialiseringslinjen för bildkonst

 

Pro gradu-avhandling:

Statsöverhuvud eller kändis, bilder av nordiska kungligheter i fyra veckotidningar

Koulutus:

Yhteiskuntatieteiden maisteri, Tampereen Yliopisto, 6.6. 2007
Elektronisen kuvajournalismin maisteriohjelma

Valtiotieteiden kandidaatti, Helsingin Yliopisto, 18.12. 2006
Pääaine journalistiikka, sivuaineet taidehistoria ja italian kieli

Ylioppilas, Gymnasiet Svenska Normallyceum, 3.6. 1995
Specialiseringslinjen, kuvataiteen erikoisohjelma